Faktoring na rynku krajowym

Wiedza, solidność i elastyczność. Dzięki tym wartościom finansujemy Twoją firmę, zaliczkując należności od klientów.

Oferowane usługi

Zarządzanie wierzytelnościami i zaliczka na poczet wierzytelności, gwarancja zapłaty i zmniejszenie ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. Opracowujemy rozwiązania szyte na miarę, pozwalające na zaspokojenie potrzeb związanych z kapitałem obrotowym, abyś mógł zoptymalizować swoje działania ukierunkowane na rozwój relacji biznesowych.

Finansowanie przedsiębiorców

Spełniamy potrzebę kredytowania przedsiębiorstw, oferując wszystkim przedsiębiorcom działającym w Polsce różne rozwiązania faktoringowe.

Faktoring bez regresu

Nasze doświadczenie umożliwia przedsiębiorcom optymalizację relacji klient-dłużnik i zmniejszenie ryzyka związanego z dostawami poprzez przeniesienie na nas ryzyka braku zapłaty ze strony dłużnika; to my zajmujemy się egzekwowaniem należności.

Faktoring z regresem

Nasza oferta jest skierowana do firm, które wystawiają faktury dla dużych i średnich przedsiębiorstw i zamierzają sfinansować należności handlowe z nich wynikające. Zarządzamy inkasowaniem i obsługą wierzytelności, dzięki czemu firma zbywająca może otrzymać zaliczkę z tytułu scedowanych należności.

Faktoring odwrotny

Zapewniamy średnim i dużym firmom pełną pomoc w zarządzaniu zobowiązaniami z tytułu dostaw, pomagając w znalezieniu właściwego rozwiązania.

Ostateczny wykup wierzytelności z przejęciem ryzyk

Oferujemy firmom bezwarunkowy zakup wierzytelności, przenosząc na nas ryzyko kredytowe i ryzyko opóźnień w płatnościach.

Faktoring wymagalnościowy

Gwarantujemy dostawcy zapłatę scedowanej wierzytelności w terminie, oferując kupującemu możliwość uzyskania dodatkowego przedłużenia terminu płatności.

Zaliczki na poczet przyszłych należności

Dajemy możliwość uzyskania finansowania poprzez zaliczkowanie wierzytelności, które powstaną z umów zawartych z klientami firmy.

Faktoring dla administracji publicznej i JST

Pomagamy firmom świadczyć usługi dla polskiej administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, obsługując i kupując portfel należności handlowych, co pozwala na uzyskanie niezbędnej płynności.

Zalety

Skuteczne zarządzanie wierzytelnościami

Znaczący wzrost obrotów firmy, dzięki płynności wynikającej ze zbycia wierzytelności, co prowadzi do optymalizacji kapitału obrotowego.

Zmniejszenie ryzyka kredytowego

Pozwala na uniknięcie strat wynikających z niezapłaconych należności w związku z trudnościami finansowymi klientów.

Finansowanie inwestycji

Zaliczkowanie wierzytelności wspiera procesy inwestycyjne poprzez optymalizację wykorzystania środków zewnętrznych.

Masz szczególną potrzebę lub potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami