Faktoring na rynku międzynarodowym

Dzięki naszemu doświadczeniu na rynku międzynarodowym, tworzymy i oferujemy najlepsze rozwiązania, aby zaspokoić każdą potrzebę.

Faktoring eksportowy

Zobowiązujemy się do obsługi Twoich wierzytelności, kontrolując inkasowanie poprzez usługę faktoringu z regresem i faktoringu bez regresu. W wyniku zbycia wierzytelności możemy wypłacić zaliczkę, udostępniając natychmiast potrzebną gotówkę.

Zalety

Zaliczkowanie

Zaliczkujemy wierzytelności handlowe wobec klientów zagranicznych.

Ocena

Oceniamy sytuację finansową Twoich zagranicznych klientów.

Gwarancja

W przypadku faktoringu bez regresu chronimy Twoją firmę przed niewypłacalnością klientów zagranicznych.

Faktoring importowy

Dla firm, które eksportują swoje produkty do Polski lub dla polskich firm, które importują z zagranicy, przygotowaliśmy usługę wykupu, również ostatecznego, scedowanej wierzytelności. Zajmujemy się inkasowaniem i przejmujemy ryzyko niewypłacalności.

Zalety

Zaliczkowanie

Zaliczkujemy należności z tytułu dostaw i usług.

Zarządzanie

Gwarantujemy firmie eksportującej do Polski zarządzanie wierzytelnościami.

Ocena

Oceniamy sytuację finansową obecnych i potencjalnych polskich klientów.

Masz szczególną potrzebę lub potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami