Opinie i reklamacje

Uważamy, że zadowolenie klientów jest najlepszym miernikiem jakości naszych usług i naszej pracy.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi były najwyższej jakości, przede wszystkim poprzez słuchanie klientów i oferowanie im rozwiązań, które spełniają ich potrzeby. Dlatego też wszystkie sugestie i opinie są dla nas cenne: pozwolą nam one pomóc Wam osiągnąć cele biznesowe w optymalny sposób. Wyraża to nasze motto:

CENIMY TWÓJ BIZNES

Dlatego cenimy też Twoją opinię. Jesteśmy zawsze wdzięczni za sugestie i uwagi, które traktujemy z najwyższą uwagą i poufnością.

Jeśli chcesz podzielić się z nami Twoją opinią lub złożyć reklamację, prześlij ją na adreskontakt@ifis.pl

Jak złożyć reklamację

Jako instytucja finansowa jesteśmy zobowiązani do rozpatrywania formalnych reklamacji w ściśle określony i skrupulatny sposób. Każdy klient ma prawo do złożenia formalnej reklamacji.

Reklamacja może być złożona:

a) pisemnie

 • w siedzibie Ifis Finance Sp. z o.o. 00-687 Warszawa, ul. Wspólna 70, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy od 9.00 do 17.00;
 • zwykłą pocztą na adres Faktora, Ifis Finance Sp. z o.o. 00-687 Warszawa, ul. Wspólna 70;
 • pocztą elektroniczną na adres reklamacje@ifis.pl

b) telefonicznie

 • dzwoniąc pod numer +48 22 525 82 00, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy od 9.00 do 17.00;

c) osobiście, w siedzibie spółki:

 • do protokołu podczas wizyty w siedzibie Ifis Finance Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Wspólnej 70, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy od 9.00 do 17.00;

Reklamacja powinna zawierać następujące dane:

 1. Dane klienta: imię i nazwisko, adres pocztowy do korespondencji w sprawie reklamacji;
 2. Dane umowy: data zawarcia umowy, kod klienta;
 3. Opis zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz wskazanie zgłaszanych zastrzeżeń;
 4. Wniosek klientadotyczący sposobu rozpatrzenia reklamacji;
 5. Podpis klienta, jeżeli reklamacja jest składana w formie pisemnej;
 6. Pisemne pełnomocnictwo, jeżeli w imieniu klienta działa przedstawiciel;
 7. Wniosek o otrzymanie odpowiedzina reklamację pocztą elektroniczną, jeśli klient woli otrzymać ją w ten sposób.

Ifis Finance rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni po otrzymaniu reklamacji.
W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać przedłużony do 60 dni.