Faktoring odwrócony: co to jest i jak działa?

Na coraz bardziej złożonym rynku faktoring odwrócony stanowi szansę na wzmocnienie relacji pomiędzy światem finansowym a światem przemysłowym. To rozwiązanie finansowe wpisuje się w kontekst, w którym coraz pilniejszym staje się optymalizacja kapitału obrotowego, który nie zawsze jest dystrybuowany w sposób zrównoważony pomiędzy poszczególnymi uczestnikami łańcucha dostaw.

Faktoring odwrócony jest bowiem elastycznym i korzystnym narzędziem nie tylko dla tych, którzy go wybierają, ale także dla ich dostawców. Poniżej przedstawiono krótką analizę modelu jego działania.

Co to jest faktoring odwrócony?

Faktoring odwrócony to rozwiązanie finansowe, które jak sama nazwa wskazuje – odwraca logikę obowiązującą w tradycyjnym faktoringu. Głównym podmiotem tej umowy nie jest małe i średnie przedsiębiorstwo, które zazwyczaj ceduje swoje kredyty na rzecz Banku, ale sam dłużnik. Tak naprawdę to właśnie średnie i duże przedsiębiorstwa za pośrednictwem faktoringu odwrotnego mogą zwrócić się do Banku (faktora) o pełną pomoc w zarządzaniu swoimi długami dostawczymi, w niektórych przypadkach wyrażając nawet zgodę na odroczenie płatności.

Różnica pomiędzy Faktoringiem Odwróconym a Faktoringiem Tradycyjnym

Aby lepiej zrozumieć, jak działa faktoring odwrócony, weźmy praktyczny przykład:

Przedsiębiorstwo Bianchi to małe i średnie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją makaronów i będące jednym z dostawców przedsiębiorstwa Rossi.

W modelu tradycyjnego faktoringu przedsiębiorstwo Bianchi (cesjonariusz) zwraca się do Banku (faktora ) i ceduje na niego kredyty kupieckie wobec przedsiębiorstwa Rossi (dłużnik), uzyskując w zamian płynność finansową. Natomiast w Faktoringu Odwróconym to przedsiębiorstwo Rossi zwraca się do Banku o zarządzanie portfelem swoich dostawców, co jak się okaże, przyniesie korzyści nie tylko przedsiębiorstwu Rossi, ale także przedsiębiorstwu Bianchi i pozostałym firmom, zaangażowanym w łańcuch dostaw.

Faktoring odwrócony korzyścią dla całego łańcucha dostaw

Wspieranie łańcuchów produkcyjnych i wszystkich zaangażowanych podmiotów ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania i wzrostu zdrowej gospodarki, a faktoring odwrócony może okazać się bardzo ważnym narzędziem w dziedzinie finansowania łańcucha dostaw .

W analizowanej sytuacji duże przedsiębiorstwo, posiadające wysoką zdolność kredytową (w naszym przykładzie przedsiębiorstwo Rossi), może nawiązać współpracę z faktorem (Bankiem) dzieląc się informacjami dotyczącymi swoich dostawców, co pomoże zwiększyć ich zdolność kredytową . W ten sposób, dzięki relacji nawiązanej przez „lidera” sieci współpracy oraz  zastosowaniu  Faktoringu Odwróconego, dostawcy zostaną uznani za mniej ryzykownych i będą mogli łatwiej pozyskać płynność finansową, niezbędną do realizacji inwestycji we własny rozwój.

Z tego powodu decyzja o skorzystaniu z rozwiązań, które oferuje Faktoring Odwrotny stanowi korzyść nie tylko dla firmy zawierającej umowę, która w bezpośrednim następstwie zoptymalizuje zarządzanie swoimi długami dostawczymi, ale także dla dostawców, zyskującymi wiarygodność na rynku, co może ułatwić im uzyskanie kredytu ze strony Banku, będącego stroną umowy.

Share